Category Archives: Design Patterns For Dummies

Design Patterns

DP4Dummies – Chương 9: State, Proxy

CHƯƠNG 9: KIỂM SOÁT ĐỐI TƯỢNG CỦA BẠN VỚI MẪU TRẠNG THÁI STATE VÀ MẪU ĐẠI DIỆN PROXY Trong chương này: –         Sử dụng mẫu State –         Cho phép trạng thái xác định kết quả –         Hiểu về mẫu Proxy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Design Patterns For Dummies | Thẻ | 18 phản hồi

DP4Dummies – Chương 8: Iterator, Composite

CHƯƠNG VIII: XỬ LÝ TẬP HỢP VỚI MẪU ITERATOR VÀ MẪU COMPOSITE Trong chương này: –         Sử dụng mẫu Iterator (đối tượng lặp lại) –         Tạo một đối tượng Iterator –         Duyệt qua danh sách các phó giám đốc bằng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Design Patterns For Dummies | Thẻ | 8 phản hồi

DP4Dummies – Chương 7: Template, Builder

CHƯƠNG 7: TẠO HÀNG LOẠT ĐỐI TƯỢNG VỚI MẪU TEMPLATE (Khuôn Mẫu ) VÀ MẪU BUILDER (Thợ Xây) Trong chương này, chúng ta đi qua một số nội dung sau: Sử dụng mẫu Template Tạo rô bốt sử dụng mẫu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Design Patterns For Dummies | Thẻ | %(count) bình luận

DP4Dummies – Chương 6: Adapter, Facade

Chương 6: ĐƯA MỘT CÁI CHỐT HÌNH TRÒN VÀO MỘT LỖ HÌNH VUÔNG VỚI MẪU CHUYỂN ĐỔI ADAPTER VÀ MẪU MẶT TIỀN FAÇADE Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua các nội dung sau: Sử dụng mẫu chuyển đổi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Design Patterns For Dummies | Thẻ | 7 phản hồi

DP4Dummies – Chương 5: Singleton, Flyweight

CHƯƠNG V: TỪ MỘT CHO TỚI NHIỀU – MẪU DUY NHẤT SINGLETON VÀ MẪU FLYWEIGHT Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua  các nội dung sau: Sử dụng mẫu duy nhất Singleton Ví dụ về Singleton Đồng bộ hóa … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Design Patterns For Dummies | Thẻ | 10 phản hồi

DP4Dummies – Chương 4: Observer, Chain of Responsibility

Chương 4: “Chuyện gì đang diễn ra” mẫu Observer và mẫu Chain of Responsibility Trong chương này, chúng ta sẽ nói về: –         Sử dụng mẫu Observer (Mẫu quan sát) –         Tạo một đối tượng quan sát Observer và đối … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Design Patterns For Dummies | Thẻ | 18 phản hồi

DP4Dummies – Chương 3: Decorator, Factory

CHƯƠNG 3: TẠO VÀ MỞ RỘNG MỘT ĐỐI TƯỢNG VỚI MẪU DECORATOR VÀ FACTORY Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về một số nội dung sau: Giữ vững nguyên tắc viết mã “Open-Close” hay “Luôn mở cho việc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Design Patterns For Dummies | Thẻ | 31 phản hồi